Presents wedding or birthday gift by original jasmine rice from Surin – Thailand to all your friends. มอบข้าวสุรินทร์เพื่อเป็นของรับไหว้งานแต่งงาน “ข้าว” สิ่งเดียวที่คนไทยบริโภคทุกวัน เนื่องจากเป็นอาหารหลักและอยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ดังนั้น ข้าวจึงเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญงอกงามและความอุดมสมบรูณ์ การมอบข้าวแด่บุคคลที่เคารพรัก เปรียบได้กับความปรารถนาดีที่จะมอบความสุข ความรัก สุขภาพที่ดี และเป็นสิริมคลยิ่ง รวมถึง ผู้ให้และผู้รับได้สร้างบุญร่วมกัน และสร้างรอยยิ้มให้แก่ชาวนาสุรินทร์ ข้าวทุกเมล็ด ทุกรวงข้าว เกิดจากความใส่ใจจากชาวนาจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่การหว่านดำ เฝ้าดูแลอย่างดี เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้าวที่ดีที่สุดจากจังหวัดสุรินทร์ ALL RICE ใส่ใจตั้งเเต่เป็นเมล็ดจนไปถึงแพคใส่ถุง -ลูกค้าสามารถสั่งเเก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความได้ -ใช้ระยะเวลาในการผลิต 3-5 เเละระยะเวลาในการจัดส่ง 5-7 วัน -ลูกค้าสามารถออกแบบฉลากเองได้เเละส่งไฟล์ให้ทางเราพิมพ์ โทร.+66 818777358 line ID: @allricesurin

Read Article →