คนดีเกาะสมุย นายธนัตถ์ หลวงแก้ว ขับรถสองแถวทะเบียน 10-1840 สุราษฏร์ธานี เก็บกระเป๋าที่มีทั้งหนังสือเดินทางและเงินจำนวนมากได้และนำส่งคืนครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวจีน Mr. Kai Liu สร้างชื่อเสียงให้กับชาวสมุยเป็นอย่างมากในความซื่อสัตย์ Mr. Kai Liu แสดงความขอบคุณในน้ำใจอันดีงานของคนไทย Good people of Koh Samui society Mr. Tanat Luangkwang; driver of local taxi license 10-1840 Suratthani, found a bag with passports and money and has returned the bag back to the Chinese tourist – Mr. Kai Liu and his family. Mr. Kai Liu expressed his gratitude for the great kindness of Thai people.

Read Article →